SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

IV MIĘDZYNARDOWA KONEFERENCJA NAUKOWA

Wiodący prelegenci

Prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. John Turner, Dyrektor Centrum Polityki Emerytalnej, Waszyngton, USA

Prof. Jaroslav Vostatek, Uniwersytet Finansów i Administracji, Praga

Prof. Bernard H. Casey, University of Warwick, UK

Doc. ing. Ján Šebo, Wydział Ekonomii, Uniwersytet im. Mateja Bela, Banska Bistrica, Słowacja

Andrzej Sołdek, Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

Prof. dr hab. MaciejŻukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr ing.Tomáš Virdzek, Wydział Ekonomii, Uniwersytet im. Mateja Bela, Banska Bistrica, Słowacja

Dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie