SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

IV MIĘDZYNARDOWA KONEFERENCJA NAUKOWA

Rada programowa

prof. dr. hab. Marek Góra, PPG-SGH Warszawa

prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer, Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (Germany)

prof. dr hab. Józef Orczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

prof. dr hab. Jan  Szambelańczyk,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Maciej Żukowski , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

dr hab. Ryszard Kamiński prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Adam Samborski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Andrzej Sołdek, prezes Zarządu PTE PZU SA

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Stefan Trzcieliński, Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka, prof. PP, Politechnika Poznanska

prof. dr hab. Teresa K. Łuczka, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, Politechnika Poznańska

prof. dr hab.inż. Edwin Tytyk, Politechnika Poznanska

dr hab. Józef Frąś, prof. PP. Politechnika Poznańska   

dr hab. Olgierd Lissowski, prof. PP, Politechnika Poznańska

dr hab.Tadeusz Zaborowski, prof. PP, Politechnika Poznańska