SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

IV MIĘDZYNARDOWA KONEFERENCJA NAUKOWA

Problematyka konferencji

 1. Porównanie efektów reform emerytalnych wprowadzonych w różnych krajach w związku z postępującym procesem demograficznego starzenia się społeczeństwa.
 2. Systemy emerytalne wobec przeobrażeń na rynku pracy.
 3. Wpływ procesów  migracyjnych na systemy emerytalne.
 4. Finansowe i prawno-instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania systemów emerytalnych.
 5. Rola dodatkowych i uzupełniających systemów emerytalnych w  systemach zabezpieczenia emerytalnego.
 6. Wpływ przeobrażeń demograficznych i ekonomicznych na funkcjonowanie systemów ochrony zdrowa w różnych krajach.
 7. Kulturowe uwarunkowania funkcjonowania i reformowania systemów zabezpieczenia społecznego.
 8. Miejsce na rynku pracy i przedsiębiorczość ludzi starszych.
 9. Rozwój silver economy w różnych krajach – stan obecny i perspektywy.
 10. Technicze aspekty dostosowania warunków życia i pracy do potrzeb osób starszych (zwłaszcza - aspekty ergonomiczne i informatyczne).
 11. Zarządzanie jakością w sferze usług społecznych. 
 12. Europejski Model Społeczny a rozwiązania stosowane na innych kontynentach.