SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

IV MIĘDZYNARDOWA KONEFERENCJA NAUKOWA

Opłaty

1100 PLN lub 280 EUR – pełny udział w konferencji*

600 PLN lub 120 EUR  – publikacja artykułu bez udziału w konferencji

500 PLN lub 160EUR  – udział w konferencji bez publikacji.

Opłatę za udział w konferencji prosimy uiścić w terminie do dn. 31.05.2015 r.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

NAZWA FIRMY: Politechnika Poznańska
ADRES: 60-965 Poznań ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
NIP: 777-00-03-699
REGON: 000001608

- dla wpłat PLN:
Bank Zachodni WBK SA
6 Oddział w Poznaniu
nr konta:
89 1090 1362 0000 0001 1667 8037   PLN
(z dopiskiem MKE 2015)

* Opłaty nie dotyczą key note speakers.

Konto do wpłat w EURO

UWAGA:Uczestnicy rezerwują i pokrywają koszty noclegu we własnym zakresie. Informacja o rekomendowanym hotelu – na stronie internetowej konferencji.