SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH

IV MIĘDZYNARDOWA KONEFERENCJA NAUKOWA

Język konferencji

Preferowany język obrad – angielski. Wyjątkowo, w uzgodnieniu z organizatorami, dopuszcza się wygłoszenie referatów po polsku, pod warunkiem przygotowania prezentacji (slajdów) dwujęzycznych lub wyłącznie po angielsku (chodzi o to, aby wszystkie wystąpienia były zrozumiałe także dla zagranicznych uczestników konferencji.