Zarządzanie ryzykiem w bankach

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe na temat zarządzania ryzykiem w bankach?

W działalności każdego banku występują różne rodzaje ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności i wiele innych. Jako instytucja zaufania publicznego bank musi wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec klientów, a jednocześnie – jako instytucja finansowa o charakterze komercyjnym –wypracować zysk pokrywający wszystkie poniesione koszty i przynoszący korzyści właścicielom. Nie da się tego osiągnąć bez skutecznego zarządzania ryzykiem. Jest to jedna z ważniejszych funkcji banku.

Ryzyka nie można nie można całkowicie wyeliminować, ale można je ograniczyć. Potrzebna jest do tego odpowiednia wiedza i umiejętności, które w zmieniającym się otoczeniu wymagają aktualizacji i systematycznego doskonalenia.

 

czytaj więcej o studiach