Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa w Konkurencyjnej Gospodarce

Studia kierowane są do osób:

  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą;
  • pracowników służb finansowo-księgowych;
  • dyrektorów finansowych;
  • przedsiębiorców;
  • analityków finansowych;
  • osób odpowiedzialnych za nadzór właścicielski przedsiębiorstw;
  • absolwentów wyższych uczelni kierunków ekonomicznych;
  • przedstawicieli zarządów spółek i dyrekcji firm;
  • osób pełniących w przedsiębiorstwach funkcje w dziedzinie finansów;
  • innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstwa;

Wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych pozwoli na zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, poznanie i opanowanie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz analizy wyników generowanych przez firmę. Słuchacze poznają podstawowe koncepcje, narzędzia i metody wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów. Będą potrafili lepiej przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji, rozpoznawać zagrożenia i im przeciwdziałać. Skuteczne ćwiczenia wszystkich elementów programu pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 210 godzin dydaktycznych.

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

Zgłoszenia przesłać należy na adres:
dr inż. Arkadiusz Borowiec
telefon: (61) 665 33 92
telefon kom.: +48 606 619 750
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Opłata za studia wynosi 3700 zł. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Arkadiusz Borowiec

telefon: (61) 665 33 92

telefon kom.: +48 606 619 750

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.