Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Studia kierowane są do osób:

 • legitymujących się wykształceniem wyższym;
 • zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i odpowiedzialnych za inwestycje publiczne;
 • współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach);
 • menedżerów firm współpracujących z w/w podmiotami w zakresie PPP i Zamówień Publicznych;

Studia skierowane są także do podmiotów funkcjonujących w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki z Unii Europejskiej.

Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • konkurencyjność regionów;
 • współczesne koncepcje zarządzania;
 • technika prowadzenia negocjacji;
 • polityka regionalna UE;
 • PPP jako metoda finansowania zadań sektora publicznego;
 • system zamówień publicznych w Polsce;
 • seminarium dyplomowe;

Program nauczania łączy problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa oraz tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.

Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.

Warunki przyjęcia.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich.

 

Zgłoszenia przesłać należy na adres:

dr inż. Arkadiusz Borowiec

telefon: (61) 665 33 92

telefon kom.: +48 606 619 750

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 września 2012 roku.

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Opłata za studia wynosi 3400 zł

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Arkadiusz Borowiec

telefon: (61) 665 33 92

telefon kom.: +48 606 619 750

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.