Specjalności

Katedra nie prowadzi własnej specjalności, ale oferuje szeroki zakres przedmiotów ekonomicznych na różnych specjalnościach na II stopniu kierunku zarządzanie/inżynieria zarządzania, logistyka oraz inżynieria bezpieczeństwa, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.