Prowadzone przedmioty

 

Imię i nazwisko

Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2012/13

W

Ćw

L

P

dr hab. Marek Szczepański

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym

Ubezpieczenia w logistyce

Makroekonomia (j.ang)

Podstawy bezpieczeństwa bankowego

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

dr hab. Tadeusz Lemańczyk

Bezpieczeństwo informacji

Seminarium dyplomowe

X

 

X

X

X

doc. dr Przemysław Bartkiewicz

Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Finanse i rachunkowość

Finanse przedsiębiorstw

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

dr inż. Arkadiusz Borowiec

Mikroekonomia

Makroekonomia

Ekonomia

Finanse przedsiębiorstw

X

X

X

  

X

 

 

X

 

 

dr Ewa Badzińska

Zarządzanie i ekonomika produkcji

Ekonomia

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Przedmiot obieralny ekonomiczny

X

X

 

X

 

X

X

 

 

dr Tomasz Brzęczek

Mikroekonomia

Mikroekonomia (j.ang.)

Badania operacyjne i ekonometria

Badania operacyjne i ekonometria (j.ang.)

Podstawy ekonometrii

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie gospodarcze

Badania operacyjne i teoria optymalizacji

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

dr Małgorzata Gajowiak

Makroekonomia

Przedmiot obieralny ekonomiczny

Ekonomia międzynarodowa

Konkurencyjność przedsiębiorstw (j.ang.)

Internacjonalizacja biznesu (j.ang.)

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

 

dr Bartosz Godziszewski

Badania operacyjne i ekonometria

Badania operacyjne i ekonometria (j.ang.)

Badania operacyjne i teoria optymalizacji

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

X

dr Małgorzata Rembiasz

Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Ekonomia

Mikroekonomia

Makroekonomia

Przedmiot obieralny ekonomiczny

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

mgr inż. Agata Budzyńska

Mikroekonomia

Makroekonomia

Ekonomia

 

X

X

X