AndzelikaLibertowskaImię: 
Andżelika
Nazwisko: Libertowska
Tytuł: mgr inż.
Stanowisko: Asystent
Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych
Telefon: 61 665 33 90
Pokój: 304a
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyżury: Kliknij tutaj
Materiały dydaktyczne: 
Kliknij tutaj

 

Zakres badań naukowych

  1.  Znaczenie kapitału społecznego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa.
  2. Analiza finansowa przedsiębiorstw.
  3. Współpraca formalna i nieformalna przedsiębiorstw.
  4. Rola zasobów niematerialnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

 

Prace dyplomowe

 

Wybrane publikacje

 

  1. Libertowska A., Analiza finansowa a rodzaj działalności gospodarczej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6 (725) czerwiec 2010, s. 84-91.
  2. Libertowska A., Rola głównych podmiotów budowy wzrostu kapitału społecznego [w:] Kapitał społeczny w rozwoju regionu, red. E. Skawińska, PWN, Warszawa 2012 -  s. 168-178.
  3. Libertowska A., Prognoza kapitału społecznego w ocenie menedżerów oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych, Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu nr 22, Poznań 2011, s. 177-189. 
  4. Gajowiak M., Libertowska A., Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, Marketing i Rynek nr 1/2013, s. 25-32.  
  5. Libertowska A.,  Factors of competitive advantage in food sector enterprises in the markets of Central and Eastern Europe [in:] Economic and social aspects of cooperation among selected European countries, A. Piekutowska (ed.), Politechnika Białostocka, Białystok 2013, p. 76-97