dr Tomasz Brzęczek

TomaszBrzeczekImię: Tomasz
Nazwisko: Brzęczek
Tytuł: dr
Stanowisko: Adiunkt
Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych
Telefon: 61 665 33 92
Pokój: 304b
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyżury: Kliknij tutaj
Materiały dydaktyczne:
Kliknij tutaj

 

Zakres badań naukowych

 1. Szacowanie, prognozowanie i optymalizacja popytu, sprzedaży oraz cen. Metody badań opera-cyjnych i ekonometrii w teorii konkurencji niedoskonałej
 2. Modelowanie i optymalizacja problemów zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem
 3. Efektywność i ryzyko inwestycji kapitałowych. Analizaportfelowa

 

Prace dyplomowe

 1. Efektywne zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem. Rynek, konkurencja, zasoby, produkcja i sprzedaż.
 2. Szacowanie, symulacja i prognozowanie wielkości ekonomicznych. Szczególnie kosztów i sprzedaży w przedsiębiorstwie.
 3. Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, analiza portfelowa, ryzyko i efektywność.
 4. Źródła i koszt finansowania przedsiębiorstwa. Struktura kapitału i ryzyko bankructwa.

 

Wybrane publikacje

 1.  T. Brzęczek, Rozdz. 8 „Istotność i korelacja atrybutów kapitału społecznego Wielkopolski” i podrozdziały: 2.3.2, 2.3.5, 3.2-3.5, 4.2, 4.4-4.6, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, 6.4 i 9.3 (w Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce: diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, red. E. Skawińska, Wyd. WSB Poznań 2011.
 2. A. Borowiec, T. Brzęczek, Mikroekonomia, Wyd. PP., Poznań 2011.
 3. Skawińska, R. I. Zalewski, T. Brzęczek, Ocena kapitału społecznego szkolnictwa przez jego reprezentantów w Wielkopolsce, Zeszyty Naukowe PTE Kraków 2011, nr 9 (9 pkt).
 4. E. Skawińska, R.I. Zalewski, T. Brzęczek, Pomiar kapitału społecznego – weryfikacja założeń metodycznych poprzez badania empiryczne w Wielkopolsce, Polityka Społeczna 7 (2011), s. 23-28 (9 pkt).
 5. Szczepański M., Brzęczek T., Zarządzanie ryzykiem w PPE w Polsce. Badania opinii pracodawców. Polityka Społeczna 2011 nr specjalny: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie cz.2 s. 33-36