ENRSP-Poznań 2012

W dniach 13-14 września 2012r. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand?” („Kryzys związany z demograficznym starzeniem się społeczeństwa a reformy emerytalne. Dokąd doszliśmy?”). Konferencję zorganizowała Katedra Nauk Ekonomicznych naszej Uczelni we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem naukowym European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP), skupiającym naukowców z różnych państw europejskich, a także w USA i Chin. Na uwagę zasługuje znaczący udział naukowców zagranicznych, którzy przybyli do Poznania z trzech kontynentów – Europy, Ameryki Północnej i Azji.

 

IMG 2808


Mecenasem konferencji było Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., a honorowy patronat nad nią objęła Komisja Nadzoru Finansowego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska nauki, instytucji badawczo-rozwojowych (np. OECD), a także przedstawiciele sektora finansowego (w tym prezesi dwóch Powszechnych Towarzystw Emerytalnych – PZU SA i AVIVA, reprezentujący razem prawie 1/3 rynku OFE pod względem liczby uczestników obsługiwanych przez nich funduszy emerytalnych), co zwiększyło walory merytoryczne i aplikacyjne obrad.

 

P1430944


Głównym celem konferencji było porównanie i ocena rezultatów ekonomiczno-społecznych wdrażania reform systemów emerytalnych – w szczególności dodatkowych i uzupełniających – w różnych krajach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych i Chinach od lat 90. XX. Wymiernym efektem konferencji było wydanie monografii w języku polskim pt. „Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych” pod red. M. Szczepańskiego, opublikowanej nakładem Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej. Monografia w języku angielskim pod patronatem ENRSP wydana zostanie na przełomie 2012/2013r.

 

P1430952


Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand?” pozwoliła na zaprezentowanie interdyscyplinarnego dorobku naukowego oraz prezentację różnych stanowisk i doświadczeń w zakresie reform systemu emerytalnego na świecie. Ponadto konferencja przyczyniła się do wzmocnienia więzi kooperacyjnych środowiska uczelni wyższych, instytucji naukowo-badawczych z różnych państw oraz sektora finansowego.

W przyszłości Katedra Nauk Ekonomicznych PP zamierza organizować cyklicznie podobne konferencje o tematyce emerytalnej.