SOCIAL SECURITY SYSTEMS AND DEMOGRAPHICAL CHALLENGES

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE „SOCIAL SECURITY SYSTEMS AND DEMOGRAPHICAL CHALLENGES’
 
 W dniach 16-17 października br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 odbyła się 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Social Security Systems and Demographical Challenges” („Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych”), w której udział weźmie ponad 60 naukowców z różnych ośrodków z kraju i z zagranicy (m.in. z USA, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii  i Meksyku).
   Obrady konferencji prowadzone były w języku angielskim i polskim. Oprócz naukowców wzięli w niej udział przedstawiciele sektora finansowego. Mecenasem konferencji było Powszechne Towarzystwo Emerytalne PTE PZU SA. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Poznaniu.
   Konferencja  stworzyła forum do międzynarodowych porównań i dyskusji na temat różnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej i gospodarczej – zwłaszcza dotyczących systemów emerytalnych, systemów opieki zdrowotnej oraz rynku pracy – które stanowić mają odpowiedź na wyzwania ekonomiczne i społeczne związane z postępującym w Polsce i w innych państwach procesem demograficznego starzenia się społeczeństwa (wzrost liczebności pokolenia w wieku poprodukcyjnym w relacji do pokolenia pracującego przy niskiej dzietności, wydłużanie się średniej długości życia, w tym również długości życia po przejściu na emeryturę).
   Podczas konferencji zaprezentowana została także nowa wydana z tej okazji dwujęzyczna monografia pt. „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Social Security systems against the challenges of demographics and market”,  wydana nakładem Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej.
  Była to trzecia kolejna konferencja poświęcona problematyce zabezpieczenia społecznego, organizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarzadzania PP.Więcej informacji o konferencji...