dr hab. Marek Szczepański prof. PP

Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych

marek szczepanskiImię: Marek
Nazwisko: Szczepański
Tytuł: dr hab.
Stanowisko: prof. PP
Miejsce pracy: Katedra Nauk Ekonomicznych
Telefon: 61 665 33 93
Pokój: 305
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyżury: Kliknij tutaj
Materiały dydaktyczne: Kliknij tutaj

 

Zakres badań naukowych

 1. Studia porównawcze publicznych i dodatkowych systemów emerytalnych (zwłaszcza zakłado-wych systemów emerytalnych) w różnych krajach
 2. Ekonomiczne i społeczne aspekty zabezpieczenia społecznego
 3. Bankowość
 4. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw ( w tym zarządzenie ryzykiem)
 5. Public relations i marketing instytucji finansowych

 

Autor 65 publikacji naukowych, w tym rozprawy habilitacyjnej pt. „Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski”
Przez 11 lat pracował w sektorze bankowym
Jest członkiem międzynarodowej organizacji naukowej European Network for Research on Sup-plementaryPensions (ENRSP) i członkiem zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu.
Jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kwestii zabez-pieczenia społecznego.

 

Prace dyplomowe

 1. Badania porównawcze różnych metod finansowania przedsiębiorstwa (równiez jako projekt inżynierski).
 2. Finansowe aspekty działalności marketingowej (np. planowanie kampanii reklamowej z wykorzystaniem określonych wskaźników, ocena skuteczności działań marketingowych, budżetowanie).
 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (np. analiza sytuacji finasowej wybranego przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finasowych, analiza kosztów, analiza kosztu inwestycji finansowych i rzeczowych, analiza porównawcza równych metod i instrumentów finansowania).
 4. Marketing usług finansowych (np. analiza strategii promocji wybranej firmy, projekt działań Public Relations dla wybranej organizacji).
 5. Rynek kapitałowy i giełda.

 

Wybrane publikacje1.

 

 1. Systemy emerytalne a globalny kryzys finansowy i gospodarczy, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych – Polska i świat, red. nauk. M. Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 9-23.
 2. The Role of Occupational Pension Plans in Optimal Polish Pension System, in: Imaging the Ideal Pension System. International Perspectives, ed. by Dana M. Muir and John A. Turner, UPJOHN INSTITUE, Washington 2011, p. 249-264.
 3. The impact of the financial crisis on funded defined contribution occupational pension schemes: The experience of Poland and some proposals for Pan-European solutions. in: Protecting Pension Rights in Times of Economic Turmoil / ed. by Yves Stevens. - Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, 2011, p. 185-196
 4. Alokacja ryzyka w PPE w Polsce, „Polityka Społeczna” 2010, nr 2, s. 10-15.
 5. Das Agenturdilemma am Beispiel der Arbeitnehmer-Rentenprogramme in Polen,„Osteuropa Wirtschaft” 2010, nr 1-2, s. 80-89 [publikacja w kwartalniku naukowym wydawanym w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, będącym mutacją czasopisma „Osteuropa” notowanego na Liści Filadelfijskiej].
 6. Proponowane zmiany w publicznym systemie emerytalnym w Polsce. Głos w dyskusji, „Polityka Społeczna” 2010, nr 5-6, s. 18-23.
 7. Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski, Poznań : Politechnika Poznańska , 2010. ss. 474, Rozprawy / Politechnika Poznańska ; nr 447 [rozprawa habilitacyjna].
 8. Personal Provision of Retirement Income in Poland, in: Personal Provision of Retirement Income : Meeting the Needs of Older People?, ed. by Jim Steward, Gerard Hughes, Cheltenham:: Edward Elgar Publishing, 2009,.p.125-147.
 9. Rentenprogramme fur Arbeitnehmer in Polen - eine ungenutzte Chance fuer bessere Renten, „Osteuropa Wirtschaft” 2009, nr 54, s. 40 – 53.
 10. Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej , 2006, ss.142.

 Spis wszystkich publikacji